Hlavní strana
  Provozní doba
  ON-LINE katalog
  Knihovní řád
  Ceník
  Osobní údaje
  Internet
  Historie
  Řekli o knihách
  Odkazy
  Archiv
  Kontakt
  Přihlášky
  Výroční zprávy
  Rozpočet


TOPlist
Kalendář kulturních akcí


 

Řekli o knihách

Dobrá kniha je čisticí prostředek k očistě duše.
Josef Fousek

Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času.
Josef Fousek

Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek našich vlastních snů.
Vladimír Tille

Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být potravou, která živí ducha.
Francesco Petrarca

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
Hans Christian Andersen

Kdo hromadí knihy a jiným je půjčuje, o tom platí slova žalmistova: "Bohatství a poklady jsou v domě jeho uloženy a dobrodiní (která jimi prokazuje) trvají navěky".
Talmud

Knihy jsou němí učitelé.
Aulus Gellius

Člověka je možné poznat podle knih které čte.
Samuel Smiles

Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše odpovídá.
André Maurois

Za všechno , co je ve mně dobrého, vděčím knize.
Maxim Gorkij

Knihy jsou lidem tím, co perutě ptákům.
Josh Ruskin

Dobré knihy, jsou-li vskutku dobré a moudře napsány, jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči, nálevkou moudrosti, zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Jan Amos Komenský

Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.
Jorge Luis Borges

Kniha je schopna života jen v tom případě, upíná-li se její duch do budoucna.
Honoré de Balzac

Knihy jsou chléb, který člověk potřebuje.
J. R. Becher

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.
Jan Amos Komenský

Knihovna je také školou, a to pro mládež i dorostlé, školou všestrannou, v níž učí mnoho moudrých učitelů.
Karel Havlíček Borovský

Pokaždé se něco přiučíme, když otevřeme knihu.
čínské přísloví

Skutečný milovník knih vůbec nemusí přečíst všechny. Důležité je, že ví: ta či ona kniha tu je a máme ji k dispozici pro budoucnost.
Umberto Eco

Nemilovat knihy neznamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost znamená stávat se hlupákem.
Jan Amos Komenský

Kniha je živý hlas nesmrtelných duchů všech věků a všech národů.
Victor Hugo

Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!
Jiří Žáček

Kniha, stvořená lidskýma rukama, stala se právě takovou kategorií věčnosti jako prostor a čas. Smrtelný člověk vytvořil nesmrtelnou hodnotu.
Konstantin Paustovskij

Příteli, ze sedmera rajských radostí si vyber knihu, ženu, víno. Co knize chybí, žena má - co ženě chybí, kniha dá ti zas. A zlaté víno, v kterém čas svou všechnu moudrost uložil, dá svět ti vidět plný krás. Však ženy stárnou a zkysnout mohou vína - tvou zůstane a věčně krásnou kniha.
nápis na veřejích jedné čínské knihovny

Kniha je jako kapesní zahrádka.
arabské přísloví

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.
Lucius Annaeus Seneca

Kniha je člověku mnohdy oděvu potřebnější.
Erasmus Rotterdamský

Četba je rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími než ti, s nimiž se můžeš seznamovat kolem sebe.
John Ruskin

Kniha je spojena s hodinkami pohody,
se samotou (ne osamělostí), v níž se až zalykáme nekonečnou volností.
František Hrubín

 

 

Čtenářské konto:Odkaz na stránky https://www.facebook.com/knihovnaceskybrod/

Odkaz na stránky www.celeceskoctedetem.cz

Odkaz na stránky www.kamaradkaknihovna.cz

Odkaz na stránky www.rostemesknihou.cz