Hlavní strana
  Provozní doba
  ON-LINE katalog
  Knihovní řád
  Ceník
  Osobní údaje
  Internet
  Historie
  Řekli o knihách
  Odkazy
  Archiv
  Kontakt
  Přihlášky
  Výroční zprávy
  Rozpočet


TOPlist
Kalendář kulturních akcí


 

Internet

Pravidla pro používání Internetu

Uživatelé mají k dispozici tři počítače a černobílou laserovou tiskárnu, služba je bezplatná v rozsahu používání  elektronické pošty (e-mail) prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb a prohlížení webových stránek.

 1. Služba je poskytována pouze registrovaným uživatelům Městské knihovny, kteří jsou starší 15 let, vlastní platnou průkazku a mají zaplacen registrační poplatek. Uživatel před příchodem k počítači předloží ke kontrole čtenářský průkaz, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno je vydán.

 2. Služba je k dispozici v půjčovních hodinách knihovny, základní doba užívání je 30 minut, je-li více zájemců, musí být počítač po této době uvolněn.

 3. Uživatelé jsou povinni respektovat všechny pokyny pracovníků knihovny a nemají právo vstupovat do programů, které nejsou určeny pro veřejnost.

 4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software, je zakázáno na disk instalovat vlastní soubory nebo aplikace stažené z internetu,  jakkoli měnit vzhled obrazovky, přenastavovat domovskou stránku, odhlašovat a restartovat počítač.

 5. Uživatelé musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet. U jedné stanice může pracovat pouze jeden uživatel.

 6. Uživatelé musí zachovávat základní etické normy a nesmí svým chováním rušit nebo omezovat ostatní návštěvníky knihovny.

 7. Uživatelé nesmí vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit webové stránky s erotickou a pornografickou tematikou, s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, propagující rasismus, násilí nebo užívání drog,  je zakázáno používat počítač nebo Internet k veškerým aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR.

 8. Při využití Internetu není uživatelům  dovoleno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním knihovny (počítačové hry, soukromé komerční činnosti nebo podnikatelské aktivity).

 9. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele, není dovoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva, stanovená platnými právními předpisy.

 10. Informace z Internetu je možné si vytisknout, úhrada za tisk jedné černobílé strany formátu A4 je 2,-Kč.

 11. V případě porušení těchto pravidel může být uživateli ukončen přístup k Internetu a zakázáno další využívání této služby. Po uživateli bude také požadována náhrada veškerých škod, které vzniknou nedodržením těchto pravidel.

 

      Platnost od 1. ledna 2012

 

 

 

 

 

Čtenářské konto:Odkaz na stránky www.celeceskoctedetem.cz

Odkaz na stránky www.kamaradkaknihovna.cz

Odkaz na stránky www.rostemesknihou.cz